Армянская детская энциклопедия. Часть 2.
"ԻՆՉ Է ՈՎ Է:"

Ե

Եգիպտական բուրգեր
Եգիպտացորեն
Եգիպտոս (Եգիպտոսի Արաբական ճանրապետություն, ԵԱՀ)
Եթովպիա (Սոցիալիստական Եթովպիա)
Եղանակ
Եղևին տես Փշատերև ծառեր
Եղջերու
Եղրևանի
Եմեն
Եվկլիդես
Եվրոպա
Երաժշտություն
Երաշտահավ
Երգ
Երևան
«Երիտասարդ գվարդիա»
Երկաթ
Երկաթբետոն
Երկիր
Երկկենցաղներ
Երկրաբան
Երկրաշարժ
Երկրաչափություն
Երկրի բևեռներ
Երմոլովա Մարիա Նիկոլաևնա
Եքիդնա –տես Բադակտուց և եքիդնա

Զ

Զատիկ
Զարյան Ն. Ե.
Զբոսայգի
Զգայարաններ
Զոհրապ Գ. Է.
Զորյան Ա. Ե.
Զվարթնոց
Զրահակիր
Զրո

Է

Էդիսոն Թոմաս Ալվա
Էլեկտրակայան
Էլեկտրականություն
Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենա
Էյնշտեյն Ալբերտ
Էնգելս Ֆրիդրիխ
Էջմիածին
Էստոնիա
էրմիտաժ

Ը

Ըմբշամարտ
Ընդավորներ
Ընդունակություն և տաղանդ
Ընկուզենի
Ընձուղտ

Թ

Թամանյան Ալեքսանդր Հովհաննեսի
Թանգարան
Թառափ
Թատրոն
Թարգմանչաց տոն
Թեթև աթլետիկա
Թելման Էռնստ
Թեյ
Թենիս
Թևավոր խոսքեր
Թթենհ
Թթվածին
Թիավարություն
Թիթեռներ
Թիմուրականներ
Թոմ Սոյեր և Հեք Ֆինն
Թորամանյան Թորոս Հարությունի
Թորոս Ռոսլին
Թռչնաշուկա
Թվաբանություն և հանրահաշիվ
Թվեր
Թրթռում
Թութակ
Թուղթ
Թումանյան Հովհաննես Թադևոսի
Թունավոր բույսեր
Թուրքիա (Թուրքական Հանրապետություն)
Թուրքմենիս (Թուրքմենական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն)

Ժ

Ժամացույց
Ժաննա դ՛ Արկ
Ժառանգականություն
Ժարգոն
Ժենշեն
Ժիտկով Բորիս Ստեպանովիչ
Ժյուլ Վեռն
Ժողովրդական դեպուտատների սովետներ
Ժոնգլյոո
Ժուկովսկի Նիկոլայ Եգորովիչ

Ի

Ինդոնեզիա (Ինդոնեզիայի Հանրապետություն)
Իներցիա
Ինժեներ
Ինկվիզիցիա
«Ինտերնացիոնալ»
Ինքնաթիռ
Իշխան
Իսակով Հովհաննես Ստեփանի
Իսահակյան Ավետիք Սահակի
Իսլանդիա - ֊տես Սկանդինավյան երկրներ
Իսպանիա
Իսրայել Օրի
Իսրայելյան Ռաֆայել Սարգսի
Իտալիա (Իտալական Հանրապետություն)
Իրան (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)
Իրավունքներ և պարտականություններ
Իրաք - ֊տես Մերձավոր Արևելք

Լ

Լազարյան ճեմարան
Լալայանց Իսահակ Քրիստափորի
Լաոս (Լաոսի Ժողովրդա - Դեմոկրատական Հանրապետություն)
Լատվիա (Լատվիական Սովետական Սոցիալիստական Լանրապետություն)
Լեհաստան (Լեհական ժողովրդական Լանրապետություն, ԼԺՀ.)
Լենին Վլադիմիր Իլյիչ
Լենինական
Լենինի դամբարան
Լենինի հրապարակ Երևանում
Լեոնարդո դա Վինչի
Լեռներ
Լևենհուկ Անտոնի վան
Լևիտան Իսահակ Իլյիչ
Լերմոնտով Միհայիլ Յուրևիչ
Լիաններ
Լիբանան (Լիբանանի Հանրապետություն)
Լիխտենշտայն –տես Գաճաճ պետություններ
Լիճ
Լիսինյան Լուսիկ Հարությունի
Լիտվա (Լիտվական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն)
Լիցքային վարժություններ
Լյուքսեմբուրգ - տես Գաճաճ պետություններ
Լոկոմոտիվ
Լոմոնոսով Միխայիլ Վասիլևիչ
Լոնդոն Ջեկ
Լույս
Լուսան
Լուսանկարչական ապարատ
Լուսատտիկ (Կայծոռիկ)
Լուսին
Լուսնագնաց

Խ

Խածկտիկ
Խաղաղության ծրագիր
Խաղեր
Խաղող
Խանջյան Աղասի Ղևոնդի
Խաչատրյան Արամ Եղիայի
Խաչքար
Խարանկարում
Խեժափիճի
Խիղճ և պատիվ
Խլահավ, ցախաքլոր, աքար
Խնկո Ապեո
Խոզ
Խոսոովի անտառ
Խոսքի մշակույթ
Խորանարդ և զուգահեռանիստ
Խորդենի
Խրախճանականներ
Խուդյակով Սերգեյ Ալեքսանդոովիչ

Ծ

Ծաղկաձոր
Ծաղկաջերմոց, ջերմատուն, ջերմոց
Ծաղրածու
Ծատուրյան Ալեքսանդր Հովսեփի
Ծիածան
Ծիծեռնակ
Ծիրանենի
Ծխախոտ
Ծղրիդ
Ծովեր

Կ

Կոլտնտեսություն
Կոլումբոս Քրիստափոր
Կոմբայն
Կոմերիտմիություն
Կոմիտաս
Կոմունիզմ
Կոմունիստական ինտերնացիոնալ
Կոնգո
Կոնսերվատորիա
Կոնվեյեր
Կոպեռնիկոս Նիկոլայ
Կոջոյան Հ. Կ.
Կով
Կովալևսկայա Ս. Վ.
Կորալներ
Կորեա
Կորոլյով Ս. Պ.
Կոփում
Կռիլով Ի. Ա.
Կոունկ
Կտավատ և կանեփ
Կրակ
Կրեմլ
Կրետ
Կրիա
Կրծողներ
Կրկես
Կրոն
Կրուպսկայա Ն. Կ.
Կուբա
Կուլիբին Ի. Պ.
Կուղբ
Կույբիշև Վ. Վ.
Կուտակիչ
Կուտուզով Մ. Ի.
Կուրչատով Ի. Վ.

Армянская детская энциклопедия. Часть 1.

Армянская детская энциклопедия. Часть 3.

Армянская детская энциклопедия. Часть 4.